OPIEKUNOWIE STUDENTÓW

Opiekun Studentów na kierunku Administracja 
dr Izabela Bernatek-Zaguła

Opiekun Studentów na kierunku Menedżer administracji publicznej
dr Izabela Bernatek-Zaguła

Opiekun Studentów na kierunku Prawo
dr Izabela Bernatek-Zaguła

Opiekun Studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
dr hab. Zdzisław Jagiełło

Opiekun Studentów na kierunku Filologia
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat

Opiekun Studentów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
dr Grażyna Maciak
nr=0