INFORMACJA MINISTERSTWA NAUKI I EDUKACJI NT. WSPARCIA FINANSOWEGO W TRAKCIE STUDIOWANIA

INFORMACJA MINISTERSTWA NAUKI I EDUKACJI NT. WSPARCIA FINANSOWEGO W TRAKCIE STUDIOWANIA

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Nauki i Edukacji, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, 
w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 30, w budynku A, tel. 76 723 22 24 oraz na stronie:  http://www.dlastudenta.pwsz.legnica.edu.pl/ogloszenia-2-2

dodano załącznik

doc00110620211011145232.pdf |
nr=0