Kolejne procedury mające na celu zapewnienie dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami


dodano załącznik

procedury.docx |
nr=0