Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora dzień 04 czerwca jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym dziekanat tego dnia będzie nieczynny.

nr=0