Zaproszenie do wypełnienia „Ankiety dotyczącej oceny realizacji obowiązków dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademicki 2020/2021”

Szanowni Studenci,

prosimy o wypełnienie Ankiety dotyczącej realizacji obowiązków dydaktycznych, która dostępna jest po zalogowaniu się do e-dziekanatu - w zakładce: Studia -> Ankiety.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Jej wyniki posłużą usprawnieniu procesu kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Prosimy  wypełnić ankietę obiektywnie i rzetelnie.

nr=0