2An: Informuję, że decyzją Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych od 4 semestru studiów zostanie uruchomiana specjalność administracja i prawo w biznesie

nr=0