Terminy opłat w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Informuję, że wysokość opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim, 
w roku akademickim 2020/2021
 dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrznestudia niestacjonarne drugiego stopnia stopnia wynosi:

 

1)       dla studentów 1 roku 2 800 .

I rata - 1000 zł do dnia 22 lutego 2021 r.

II rata - 900 zł do dnia 22 marca 2021 r.

III rata - 900 zł do dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

2)       dla studentów 2 roku 2 500 zł.

I rata - 900 zł do dnia 22 lutego 2021 r.

II rata - 800 zł do dnia 22 marca 2021 r.

III rata - 800 zł do dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

Proszę o dokonywanie opłat w wyznaczonym terminie.

nr=0