Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ustala się godziny rektorskie w dniu 22.12.2020 r. od godz. 11:45 do godz. 20:15

nr=0