język japoński

Zapraszamy studentów, absolwentów i pracowników PWSZ im. Witelona  w Legnicy zainteresowanych językiem i kulturą Japonii. Bezpłatne zajęcia prowadzić będzie lektor z Japonii - p. Mika Tokuhiro. Nauczanie odbywać się będzie w języku angielskim, jeden raz w tygodniu dla każdej grupy. Planowane rozpoczęcie: 19 października  2020 r.


ZAPISY PROWADZI STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA AKADEMICKA”

pod adresem e-mail: swierczynskas@pwsz.legnica.edu.pl

oraz w pokoju 17 bud. A, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15.

nr=0