Terminy opłat w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Informuję, że wysokość opłaty semestralnej za zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym, 
w roku akademickim 2021/2022
 dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrznestudia niestacjonarne drugiego stopnia stopnia wynosi:

dla studentów 2 roku 2 800 zł.

I rata - 1000 zł do dnia 5 października 2021 r.

II rata - 900 zł do dnia 5 listopada 2021 r.

III rata - 900 zł do dnia 6 grudnia 2021 r.

 

Proszę o dokonywanie opłat w wyznaczonym terminie.

nr=0