ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) - kierunek Administracja

1. dr I. Bernatek-Zaguła - 19.09.2020 r. od godz. 11:00 studia stacjonarne, on-line
2. dr I. Bernatek-Zaguła - 19.09.2020 r. od godz. 12:00 studia niestacjonarne, on-line
3. mgr A. Perchaluk - 14.09.2020 r. godz. 11:00, on-line
4. dr B. Skwarek - 15.09.2020 r. godz. 9:00, on-line
nr=0