Informacja w sprawie stypendiów i zapomóg dla studentów

Przypominamy, że student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W obecnej sytuacji, szczególną podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami
w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Ponadto informujemy, że można jeszcze składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku korygującego w sytuacji, gdy w rodzinie studenta, któremu przyznano stypendium socjalne zmienił się dochód, np. na skutek utraty pracy.

Więcej informacji na temat pomocy materialnej oraz wnioski o przyznanie świadczeń można znaleźć w zakładce pomoc materialna.

Stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację należy przesłać drogą mailową na adres: zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl

nr=0