Zarządzenie Rektora o przeciwdziałaniu, zapobieganiu, zwalczaniu wirusa COVID-19

Zawieszenie zajęć dydaktycznych do dnia 24 maja 2020 r.
dodano załącznik

Zarzadzenie nr 32-20.pdf |
Zarzadzenie 34-20.pdf |
zarzadzenie.pdf |
Zarzadzenie nr 39 - 20 do 24.05.pdf |
nr=0