ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

1. mgr A. Perchaluk - 14.09.2020 r. godz. 11:00, on-line
nr=0