ZALICZENIE POPRAWKOWE - PEDAGOGIKA (zajęcia niekończące się egzaminem)

1. mgr M. Karykowski - 10.02.2020 r. godz. 9:00, sala A141
2. mgr J. Szczepankowska - 10.02.2020 r. godz. 10:00, sala C101
nr=0