Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

Określa się liczbę deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Semestr

Dopuszczalny deficyt punktów

po semestrze

I

12

II

24

III

24

IV

24

V

24

VI

24

VII

18

VIII

12

IX

10

X

0

 

Student, który nie zaliczył modułów w danym semestrze a zmieścił się w deficycie punktów ECTS ma obowiązek złożyć podanie do Dziekana Wydziału o powtarzanie modułu (wzór podania jest dostępny na stronie wydziału).

Niedopełnienie tego obowiązku stanowi zgodnie z Regulaminem studiów podstawę do skreślenia z listy studentów

nr=0