Planowane są kursy, które mają na celu podniesienie wiedzy lub umiejętności naszych studentów

Planowane są kursy, które mają na celu podniesienie wiedzy lub umiejętności naszych studentów ( kurs zostanie otwarty w sytuacji gdy będzie co najmniej 18 osób chętnych) Czas zapisów - do poniedziałku 02.XII.19  
 
1. Kurs/szkolenie  specjalista z ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie  
2. Kurs MS Excel zaawansowany 
3. Kurs Tworzenia Stron Internetowych  
4. Kurs asystencko - sekretarski z językiem angielskim 
5. Kurs Specjalista ds. pozyskiwania i zarządzania projektami unijnymi
6. Kurs Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. 
7. Inspektor ochrony przeciwpożarowej
8. Inspektor BHP  
Listy przygotowane przez KOŁO - ORDO ET IUS zostaną wyłożone w dziekanacie.
nr=0