Terminy bezpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą 
w zakresie:
1) relacji interpersonalnych, społecznych,
2) rozwoju osobistego, 
3) samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem, 
4) innych, ważnych dla studenta bieżących problemów.
Konsultacji będą udzielać:
Psycholog - Pani mgr Józefa Szczepankowska - w każdy poniedziałek, w terminie 
od 04 marca 2019 r. w godzinach od 13.30 do 15.00. 
Pedagog–socjoterapeuta - Pan mgr Tomasz Kwoka - w każdy wtorek w terminie 
od 05 marca 2019 r. w godzinach od 13.30 do 15.00. 
Konsultacje będą odbywać się w pokoju 15 w budynku D.
Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie. W tym celu należy skontaktować się z Biurem dla Studentów Niepełnosprawnych w pokoju 131 A, tel. 76 723 22 24.
nr=0