Sesja egzaminacyjna


     
ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem)
  • Kierunek: Administracja
  • Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia
  • Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia
  • Kierunek: Filologia 
  • Kierunek: Pedagogika
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Kierunek: Prawo
nr=0