ZALICZENIE POPRAWKOWE - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II ST. (zajęcia niekończące się egzaminem)

dr Andrzej Szczepański - 08.02.2021 r. godz. 10:00 klasa konsultacje - studia stacjonarne
dr Andrzej Szczepański - 14.02.2021 r. godz. 10:30 klasa konsultacje - studia niestacjonarne
nr=0