e - Dziekanat

Aby zalogować się na swój profil w e-Dziekanacie należy podać:

login: nr albumu

hasło: PESEL

nr=0