EDUKACJA DOROSŁYCH Z AKTYWIZACJĄ OSÓB STARSZYCH

Absolwent specjalności edukacja dorosłych z aktywizacją osób starszych jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej specjalisty w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego i kulturalnego dorosłych, a także do pracy aktywizującej osoby starsze. Potrafi planować i organizować różne formy edukacji dorosłych, podejmować działania poprawiające jakość życia osób w starszym wieku, wspomagając ich we wszystkich obszarach funkcjonowania. Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w ośrodkach szkoleniowych, placówkach kultury, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, domach dziennego pobytu.
nr=0