Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia

Semestr - dopuszczalny deficyt punktów po semestrze
I - 12
II - 24
III - 24
IV - 18
V - 12
VI - 0
nr=0