KOORDYNATOR PUNKTÓW ECTS

Kierunek Administracja - dr Agnieszka Kos 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - dr Agnieszka Kos

Kierunek Filologia - mgr Izabela Selera

Kierunek Pedagogika - dr Anna Kowal-Orczykowska

 

Dyżury: w zakładce „konsultacje pracowników”

nr=0