ZALICZENIE POPRAWKOWE - FILOLOGIA (zajęcia niekończące się egzaminem)

 

 mgr E. Skotnicka– 9 lutego 2021 (wtorek), godz. 9.00 (online)

mgr inż. Roman Hojniak, 13.02 godzina 8:15-9:45 - na classroom.

mgr Joanna Czarnecka poprawa ocen z zaliczenia wszystkich przedmiotów to 12.02.2021 r. godz. 8.15 - 15.00 (online)

 

 

nr=0