ZALICZENIE POPRAWKOWE - FILOLOGIA (zajęcia niekończące się egzaminem)

1. mgr J. Czarnecka – 15.09.2020, on-line

2. mgr E. Skotnicka– 16.09.2020, on-line

3. dr A. Błaszczyk Szabat – 18.09.2020, od godz. 09:00, on-line

4. dr L. Omelan – 18.09.2020, od godz. 10:00

nr=0