ZALICZENIE POPRAWKOWE - FILOLOGIA (zajęcia niekończące się egzaminem)

 

mgr Joanna Czarnecka poprawa ocen z zaliczenia wszystkich przedmiotów 15.09.2021 r. godz. 9.00, zdalnie link do zaliczania

 Korespondencja handlowa 1- kod klasy- https://classroom.google.com/c/Mjc4MjI2NTUzMjMy


dr Lilia Omelan 16.09.2021 godz. 10.00 online na linku konsultacji

 

 

nr=0