pokaż menu
Kierunek Pedagogika pierwszego stopnia (licencjackie)

  PEDAGOGIKA - STUDIA I STOPNIA
  PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY

  

   Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
   Absolwent kierunku Pedagogika dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej, w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka. Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w ramach wybranej specjalności. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

    SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I STOPNIA:

 

Specjalności w roku akademickim 2017/2018: