Kierunek Pedagogika

Studia I stopnia

Profil kształcenia: praktycznyStudia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.


       Absolwent kierunku Pedagogika ma wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Uwzględniając te dwie perspektywy absolwent rozumie kontekst społeczno-kulturowy kształcenia i wychowania, pracy opiekuńczo-wychowawczej, pomocowej, a także istotę kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów dotyczących zjawisk edukacyjnych i wychowawczych. Jego kompetencje społeczne umożliwiają ustawiczne doskonalenie własnego warsztatu diagnostycznego, metodycznego i zdolności interpersonalnych. Cechuje go wnikliwość poznawcza i poczucie odpowiedzialności oraz umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 


  SPECJALNOŚCI:

 

    Wykaz instytucji/placówek współpracujących z Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych na kierunku Pedagogika:
 •   Miejskie Przedszkole nr 2 w Legnicy
 •   Miejskie Przedszkole nr 4 w Legnicy
 •   Miejskie Przedszkole nr 7 w Legnicy
 •   Miejskie Przedszkole nr 8 w Legnicy
 •   Miejskie Przedszkole nr 14 w Legnicy
 •   Miejskie Przedszkole nr 16 w Legnicy
 •   Miejskie Przedszkole nr 19 w Legnicy
 •   Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących nr 6 w Legnicy
 •   Szkoła Podstawowa nr 2 w Legnicy
 •   Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy
 •   Szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy
 •   Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy
 •   Szkoła Podstawowa nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy
 •   Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy
 •   Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy
 •   Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie
 •   Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy
 •   Świetlica Terapeutyczna nr 1 w Legnicy
 •   Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy
 •   Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
 •   Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
 •   Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
 •   I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bolka I w Jaworze
 •   Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

 

nr=0