pokaż menu
Wzory pism

> Podanie ogólne
> Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej
> Podanie o rezygnacji ze studiów

>
Podanie o zmianę danych osobowych
> Podanie o udzielenie urlopu
> Podanie o indywidualną organizację zajęć - tabela składana razem z podaniem
> Podanie o zmianę formy studiów 
> Podanie o powtarzanie modułu(ów) wg ECTS 
> Zaświadczenie do zakładu/instytucji w sprawie udostępnienia materiałów do pracy dyplomowej (po wypełenieniu zaświadczenie w pierwszej kolejności należy przedłożyć do podpisu Promotorowi, a następnie Dziekanowi)