Obrony prac dyplomowych

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 88/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie prac i egzaminów dyplomowych


Zarządzenie nr 17/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 22 stycznia 2019 w sprawie procedury dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

REGULAMIN PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

 

Punkt KSERO  informacja


INFORMACJE DOTYCZĄCE OBRON 

Załączniki:

• Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej (załącznik nr 1) 
• Wzór pierwszej strony w tłumaczeniu na język angielski (dotyczy kierunku Filologia)
• Ostatnia strona pracy dyplomowej (załącznik nr 2)

OPIS KOPERTY CD - wzór nadruku prosimy o naklejenie na kopertę CD (załącznik nr 3), na płycie CD należy wpisywać IMIĘ i NAZWISKO oraz TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

 Oświadczenie promotora (załącznik nr 4)
• Karta absolwenta (załącznik nr 5) 
• Zestawienie do wyliczenia średniej ocen z toku studiów STUDIA LICENCJACKIE (załącznik nr 6)
• Zestawienie do wyliczenia średniej ocen z toku studiów STUDIA MAGISTERSKIE (załącznik nr 6)

karta zobowiązań studenta (załącznik nr 8)

Studentów, którzy należą do kół naukowy prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Dziekanatu zamieszczonego poniżej oświadczenia, podpisanego przez opiekuna koła naukowego. Oświadczenie (załącznik nr 7)

 

 

  • Kierunek Administracja

Harmonogram obron

- Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów administracja, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2017 - 2020

 

  • Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I i II stopnia

Harmonogram obron

- Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne – I stopnia stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – studentów kończących cykl kształcenia 2017- 2020

- Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne – II stopnia stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – studentów kończących cykl kształcenia 2018 - 2020


  • Kierunek Filologia

Harmonogram obron

Egzamin dyplomowy odbywa się w języku, w którym napisana została praca dyplomowa 

- Pytania egzaminacyjne w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, związane z kierunkiem studiów Filologia I stopnia,  specjalność filologia angielska stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego - studentów kończących cykl kształcenia 2017 – 2020

- Pytania egzaminacyjne w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, związane z kierunkiem studiów Filologia I stopnia,  specjalność filologia angielska stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego - studentów kończących cykl kształcenia 2017 – 2020 (tłumaczenie na język angielski)

 

  • Kierunek Pedagogika

Harmonogram obron

- Zagadnienia na egzamin dyplomowy Pedagogika. studia stacjonarne I stopnia - cykl kształcenia 2017-2020

nr=0