pokaż menu
Obrony prac dyplomowych

ZARZĄDZENIE


Zarządzenie Nr 31/15 Rektora Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 16 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prac i egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Nr 7/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 5 lutego 2014 r.w sprawie prac i egzaminów dyplomowych

 

REGULAMIN PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBRON 

 

Załączniki:

Uwaga- w dniu 17.05.2018 r. zmienił sie wzór karty absolwenta-załącznik nr 5. 

• Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej (załącznik nr 1) 
• Wzór pierwszej strony w tłumaczeniu na język angielski (dotyczy kierunku Filologia)
• Ostatnia strona pracy dyplomowej (załącznik nr 2)
• Oświadczenie promotora (załącznik nr 4)
• Karta absolwenta (załącznik nr 5) 
 Zestawienie do wyliczenia średniej ocen z toku studiów STUDIA LICENCJACKIE (załącznik nr 6)
• Zestawienie do wyliczenia średniej ocen z toku studiów STUDIA MAGISTERSKIE (załącznik nr 6)
Album absolwenta - informacja oraz oświadczenie (załącznik nr 7)

karta zobowiązań studenta (załącznik nr 9)

OPIS KOPERTY CD - wzór nadruku prosimy o naklejenie na kopertę CD (załącznik nr 3), na płycie CD należy wpisywać IMIĘ i NAZWISKO oraz TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Studentów, którzy należą do kół naukowy prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Dziekanatu zamieszczonego poniżej oświadczenia, podpisanego przez opiekuna koła naukowego. Oświadczenie (załącznik nr 8)

 

 

Harmonogram obron

 

- Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów administracja, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2013 - 2016

- Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów administracja, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2014 - 2017

 

- Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów administracja, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2015 - 2018

 

 

Harmonogram obron

 

- Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów bezpieczeństwo wewnętrzne, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2013 - 2016

- Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów bezpieczeństwo wewnętrzne, stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – licencjackiego - studentów kończących cykl kształcenia 2014 - 2017

 

- Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne – I stopnia stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – studentów kończących cykl kształcenia 2015 - 2018

 

- Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne – II stopnia stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – studentów kończących cykl kształcenia 2016 - 2018

 

 

 

Harmonogram obron

Egzamin dyplomowy odbywa się w języku, w którym napisana została praca dyplomowa 

 

 - Pytania egzaminacyjne w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, związane z kierunkiem studiów Filologia I stopnia,  specjalność filologia angielska stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego - studentów kończących cykl kształcenia 2013 – 2016

- Pytania egzaminacyjne w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, związane z kierunkiem studiów Filologia I stopnia,  specjalność filologia angielska stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego - studentów kończących cykl kształcenia 2013 – 2016 (tłumaczenie na język angielski)

 

 - Pytania egzaminacyjne w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, związane z kierunkiem studiów Filologia I stopnia,  specjalność filologia angielska stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego - studentów kończących cykl kształcenia 2014 – 2017

- Pytania egzaminacyjne w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, związane z kierunkiem studiów Filologia I stopnia,  specjalność filologia angielska stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego - studentów kończących cykl kształcenia 2014 – 2017 (tłumaczenie na język angielski)

 

 

- Pytania egzaminacyjne w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, związane z kierunkiem studiów Filologia I stopnia,  specjalność filologia angielska stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego - studentów kończących cykl kształcenia 2015 – 2018

- Pytania egzaminacyjne w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, związane z kierunkiem studiów Filologia I stopnia,  specjalność filologia angielska stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego - studentów kończących cykl kształcenia 2015 – 2018 (tłumaczenie na język angielski)

Harmonogram obron - studia I stopnia

Harmonogram obron - studia II stopnia

 

- Zagadnienia egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów Pedagogika. studia stacjonarne I stopnia - cykl kształcenia 2013-2016

 - Zagadnienia na egzamin dyplomowy Pedagogika. studia stacjonarne I stopnia - cykl kształcenia 2014-2017

 - Zagadnienia na egzamin dyplomowy Pedagogika. studia stacjonarne I stopnia - cykl kształcenia 2015-2018

 

 - Zagadnienia egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów Pedagogika. studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - cykl kształcenia 2014-2016

 - Zagadnienia na egzamin dyplomowy Pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - cykl kształcenia 2015-2017

- Zagadnienia na egzamin dyplomowy Pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - cykl kształcenia 2016-2018