pokaż menu
Opłaty


- W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Wysokości opłat semestralnych za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 26/18 Rektora z dnia 30 maja 2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2018/2019

 

Zarządzenie nr 21/17 Rektora z dnia 31 maja 2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone   usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Nr V/142 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr V/211 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała V/216 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2015/2016