Stypendia

POMOC MATERIALNA


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - wnioski dostępne będą od dnia 03 września 2019 r.

 

WNIOSKI:

CZĘŚĆ A

Studia pierwszego stopnia

 


 

 

 

Studia drugiego stopnia

   

CZĘŚĆ B

CZĘŚĆ C

CZĘŚĆ D

Części B, C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe


UWAGA - do wniosku należy dołączyć :

 

 

nr=0