pokaż menu
Stypendia

POMOC MATERIALNA


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - studia pierwszego stopnia

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - studia drugiego stopnia

 

WNIOSKI:

(termin składania upływa dnia 25 września 2017 r.)

 

CZĘŚĆ A

Studia pierwszego stopnia

 

 

 

 

Studia drugiego stopnia

  

 

CZĘŚĆ B

CZĘŚĆ C

CZĘŚĆ D

Części B, C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe


UWAGA - do wniosku należy dołączyć :