Stypendia

POMOC MATERIALNA


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

WNIOSKI:

CZĘŚĆ A

Studia pierwszego stopnia

 


 

Studia jednolite magisterskie


 

Studia drugiego stopnia

Informujemy, że termin na złożenie wniosków dla I roku został przedłużony do 12.10.2020 r.

   

CZĘŚĆ B

CZĘŚĆ C

CZĘŚĆ D

Części B, C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe


UWAGA - do wniosku należy dołączyć :

 

 

nr=0