Stypendia

POMOC MATERIALNA


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - wnioski dostępne będą od 1 września 2020 r.

 

WNIOSKI:

CZĘŚĆ A

Studia pierwszego stopnia

 • Administracja - 2 rok (studia stacjonarne)
 • Administracja - 2 rok (studia niestacjonarne)
 • Administracja - 3 rok (studia niestacjonarne)

 

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - 2 rok (studia stacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - 2 rok (studia niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne AZ - 3 rok (studia stacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne SM - 3 rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • Filologia - 2 rok (studia stacjonarne)
 • Filologia JAzJN - 3 rok (studia stacjonarne)
 • Filologia JAwB- 3 rok (studia stacjonarne)

 

 • Pedagogika - 2 rok (studia stacjonarne)
 • Pedagogika - 3 rok (studia stacjonarne)

 

 • Prawo - 2 rok (studia stacjonarne)

 

Studia drugiego stopnia

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - 1 rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - 2 rok (studia stacjonarne i niestacjonarne)
   

CZĘŚĆ B

CZĘŚĆ C

CZĘŚĆ D

Części B, C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe


UWAGA - do wniosku należy dołączyć :

 • Oświadczenie studenta będącego żołnierzem zawodowym lub kandydatem na żołnierza zawodowego/Oświadczenie studenta będącego funkcjonariuszem służb państwowych lub funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej
 • Nr konta - dotyczy osób, które składają wnioski pierwszy raz, lub zmieniły dotychczasowy nr konta

 

 

nr=0