Informacje ogólne

 

Sekretariat Dziekana
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych


Adres:
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
Budynek A, pokój 334
Fax: 76 723 29 00

  
        
                                                       

         Kierunki: 

         Filologia
         Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia
         Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia                 
Iwona Makar
76 723 22 02
makari@pwsz.legnica.edu.pl
         
         Administracja
         Pedagogika, Pedagogika przedszkolna
         i wczesnoszkolna
         Prawo Jednolite Studia Magisterskie
                     

Dominika Oracz
76 723 21 97

oraczd@pwsz.legnica.edu.pl

 

nr=0