Zakłady

 

Zakład Prawa i Administracji

Kierownik Zakładu: dr Agnieszka Kos

Pracownicy: 

• prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

• dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott

• dr Helena Babiuch

• dr Anna Banaszewska

• dr Wojciech Kasprzyk

• dr Paweł Kobes

• dr Karol Rusin

• dr Jakub Rzucidło

• dr Marcin Sieja

• dr Eugeniusz Szydłowski

• dr Izabela Bernatek - Zaguła

• mgr Edward Biegun

• mgr Grzegorz Majewicz

• mgr Andrzej Marek

• mgr Edward Polakiewicz

• mgr Aldona Sondej

• mgr Zbigniew Wróblewski

 

Zakład Nauk o Bezpieczeństwie 

Kierownik Zakładu: dr hab. Zdzisław Jagiełło

Pracownicy:

• dr hab. inż. Marcin Liberacki

• dr Jerzy Buczko

• dr Zbigniew Cesarz

• dr inż. Paweł Dąbrowa

• dr Tomasz Kaczmarczyk

• dr Rafał Kubik

• dr Wojciech Mucha

• dr Andrzej Szczepański

• dr Wacław Szetelnicki

• mgr Marek Czarkowski

• mgr Waldemar Okręglicki

• mgr Dariusz Stefaniak

 

Zakład Pedagogiki

Kierownik Zakładu: dr Marek Kazimierowicz

Pracownicy:


• prof. dr hab. Natalia Pobirchenko

• dr hab. Wanda Grelowska

• dr Aleksandra Adamska-Osada

• dr Małgorzata Buchla

• dr Dorota Domińska-Werbel

• dr Wioletta Drzystek

• dr Ewa Groszewska

• dr Kornelia Hübscher

• dr Grażyna Maciak

• dr Anna Kowal-Orczykowska

• dr Jan Pazgan

• dr Mirosław Piwowarczyk

• dr Katarzyna Sępowicz-Buczko

• dr Beata Skwarek

• dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny

• mgr Tomasz Kwoka

• mgr Józefa Szczepankowska

• mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły

 

Zakład Neofilologii

Kierownik Zakładu: dr Małgorzata Szulc-Kurpaska

Pracownicy:


• prof. dr hab. Leszek Berezowski

• dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat

• dr Lilia Omelan

• mgr Joanna Czarnecka

• mgr Izabela Selera

• mgr Ewa Skotnicka

 

Zakład Kształcenia Językowego i Certyfikacji

Kierownik Zakładu: dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka

Pracownicy: 

• mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch

• mgr Agnieszka Łakomska

• mgr Agnieszka Bezdziecka

• mgr Filip Kostek

• mgr Magdalena Ardeli

• mgr Ewa Rosowicz-Kobiak

• mgr Magdalena Szylar

• mgr Anita Wawrzyniak

• mgr Anna Wilk-Jędrachowicz

• mgr Sylwia Zajchowska

nr=0