Zakłady

 

Zakład Prawa i Administracji

Kierownik Zakładu: dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott

Pracownicy: 


prof. dr hab. Andrzej Panasiuk

mgr Dariusz Stefaniak

 

Zakład Pedagogiki

Kierownik Zakładu: dr Marek Kazimierowicz

Pracownicy:


• prof. dr hab. Natalia Pobirchenko

dr hab. Wanda Grelowska

• dr Aleksandra Adamska-Osada

dr Małgorzata Buchla

dr Dorota Domińska-Werbel

dr Wioletta Drzystek

dr Ewa Groszewska

dr Kornelia Hübscher

dr Grażyna Maciak

dr Anna Kowal-Orczykowska

dr Katarzyna Sępowicz-Buczko

dr Beata Skwarek

mgr Tomasz Kwoka

mgr Józefa Szczepankowska

 

Zakład Neofilologii

Kierownik Zakładu: dr Małgorzata Szulc-Kurpaska

Pracownicy:


prof. dr hab. Leszek Berezowski

dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat

dr Lilia Omelan

mgr Joanna Czarnecka

mgr Izabela Selera

mgr Ewa Skotnicka

 

Zakład Kształcenia Językowego i Certyfikacji

Kierownik Zakładu: dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka

Pracownicy: 


mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch

mgr Agnieszka Łakomska

• mgr Agnieszka Bezdziecka

mgr Filip Kostek

mgr Magdalena Ardeli
nr=0