Zakłady

 

Zakład Prawa i Administracji

Kierownik Zakładu: dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott

Pracownicy: 


• prof. dr hab. Andrzej Panasiuk


• dr Paweł Kobes

• dr Agnieszka Kos

• dr Rafał Kubik

dr Karol Rusin

• dr Jakub Rzucidło

• dr Marcin Sieja

dr Eugeniusz Szydłowski

dr Izabela Bernatek - Zaguła

• mgr Edward Biegun

• mgr Grzegorz Majewicz

mgr Andrzej Marek

• mgr Aldona Sondej

mgr Zbigniew Wróblewski

 

 

Zakład Nauk o Bezpieczeństwie 

Kierownik Zakładu: dr hab. Zdzisław Jagiełło

Pracownicy:


dr hab. inż. Marcin Liberacki

dr Jerzy Buczko

• dr inż. Paweł Dąbrowa

• dr Tomasz Kaczmarczyk

• dr Wojciech Mucha

• dr Andrzej Szczepański

• mgr Marek Czarkowski

• mgr inż. Robert Nowakowski

• mgr Edward Polakiewicz

• mgr Dariusz Stefaniak

 

Zakład Pedagogiki

Kierownik Zakładu: dr Marek Kazimierowicz

Pracownicy:


• prof. dr hab. Natalia Pobirchenko

• dr hab. Wanda Grelowska

• dr Aleksandra Adamska-Osada

dr Małgorzata Buchla

dr Dorota Domińska-Werbel

dr Wioletta Drzystek

dr Ewa Groszewska

dr Kornelia Hübscher

dr Grażyna Maciak

dr Anna Kowal-Orczykowska

dr Katarzyna Sępowicz-Buczko

dr Beata Skwarek

• mgr Tomasz Kwoka

mgr Józefa Szczepankowska

 

Zakład Neofilologii

Kierownik Zakładu: dr Małgorzata Szulc-Kurpaska

Pracownicy:


• prof. dr hab. Leszek Berezowski

dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat

• dr Lilia Omelan

• mgr Joanna Czarnecka

mgr Izabela Selera

mgr Ewa Skotnicka

 

Zakład Kształcenia Językowego i Certyfikacji

Kierownik Zakładu: dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka

Pracownicy: 


• mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch

mgr Agnieszka Łakomska

• mgr Agnieszka Bezdziecka

• mgr Filip Kostek

mgr Magdalena Ardeli
nr=0