Ogłoszenia

DZIEKANAT NIECZYNNY [2022-04-27] zobacz więcej
INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNYCH [2021-10-22] zobacz więcej
INFORMACJA MINISTERSTWA NAUKI I EDUKACJI NT. WSPARCIA FINANSOWEGO W TRAKCIE STUDIOWANIA [2021-10-13] zobacz więcej
Kolejne procedury mające na celu zapewnienie dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami [2021-05-25] zobacz więcej
PRACA DLA NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO [2021-02-16] zobacz więcej
Zaproszenie do wypełnienia „Ankiety dotyczącej oceny realizacji obowiązków dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademicki 2020/2021” [2021-01-20] zobacz więcej
Indeks elektroniczny - zaliczenie semestru [2021-01-19] zobacz więcej
Procedury zapewniające dostępność Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami [2020-12-16] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID-19 [2020-09-18] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora o przeciwdziałaniu, zapobieganiu, zwalczaniu wirusa COVID-19 [2020-05-04] zobacz więcej
Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Filologia studia pierwszego stopnia [2020-01-23] zobacz więcej
Sesja egzaminacyjna jest dostępna w zakładce Studenci->Sesja egzaminacyjna [2020-01-11] zobacz więcej
ZALICZENIE POPRAWKOWE - FILOLOGIA (zajęcia niekończące się egzaminem) [2021-09-14] zobacz więcej