Ogłoszenia

Zaproszenie do wypełnienia „Ankiety dotyczącej oceny realizacji obowiązków dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademicki 2020/2021” [2021-01-20] zobacz więcej
Indeks elektroniczny - zaliczenie semestru [2021-01-19] zobacz więcej
UBEZPIECZENIE NNW dla studentów PWSZ w Legnicy [2021-01-11] zobacz więcej
Procedury zapewniające dostępność Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami [2020-12-16] zobacz więcej
INFORMACJA DOTYCZĄCA DECYZJI STYPENDIALNYCH [2020-11-19] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID-19 [2020-09-18] zobacz więcej
Komunikat dot. pomocy materialnej dla studentów [2020-04-08] zobacz więcej
Informacja w sprawie stypendiów i zapomóg dla studentów [2020-03-24] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora o przeciwdziałaniu, zapobieganiu, zwalczaniu wirusa COVID-19 [2020-05-04] zobacz więcej
Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa [2020-03-11] zobacz więcej
ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) [2020-08-31] zobacz więcej
Sesja egzaminacyjna jest dostępna w zakładce Studenci->Sesja egzaminacyjna [2020-01-11] zobacz więcej
dopuszczalny deficyt punktów po semestrach na kierunku Prawo [2019-02-15] zobacz więcej