Ogłoszenia

Pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne – I stopnia stanowiące integralną część egzaminu dyplomowego – studentów kończących cykl kształcenia 2018- 2021 [2021-02-16] zobacz więcej
Zaproszenie do wypełnienia „Ankiety dotyczącej oceny realizacji obowiązków dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademicki 2020/2021” [2021-01-20] zobacz więcej
Indeks elektroniczny - zaliczenie semestru [2021-01-19] zobacz więcej
Terminy opłat w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 [2021-01-05] zobacz więcej
Procedury zapewniające dostępność Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami [2020-12-16] zobacz więcej
ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne [2021-02-06] zobacz więcej
Komunikat dot. pomocy materialnej dla studentów [2020-04-08] zobacz więcej
Informacja w sprawie stypendiów i zapomóg dla studentów [2020-03-24] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora o przeciwdziałaniu, zapobieganiu, zwalczaniu wirusa COVID-19 [2020-05-04] zobacz więcej
Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia [2019-02-07] zobacz więcej
Uwaga BWS rok 1 studia stacjonarne - e-Dziekanat [2013-10-04] zobacz więcej