Ogłoszenia

Procedury zapewniające dostępność Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami [2020-12-16] zobacz więcej
ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) - kierunek Administracja [2020-09-11] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora o przeciwdziałaniu, zapobieganiu, zwalczaniu wirusa COVID-19. [2020-05-04] zobacz więcej
Sesja egzaminacyjna jest dostępna w zakładce Studenci->Sesja egzaminacyjna [2020-01-11] zobacz więcej
Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Administracja studia pierwszego stopnia [2019-09-03] zobacz więcej
ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) - kierunek Administracja [2020-08-31] zobacz więcej
e - Dziekanat [2020-01-28] zobacz więcej