Ogłoszenia

Informuję, że w dniach 14-21.03 .2021 r. zajęcia z Panią dr A. Banaszewską zostały odwołane. [2021-03-15] zobacz więcej
Zaproszenie do wypełnienia „Ankiety dotyczącej oceny realizacji obowiązków dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademicki 2020/2021” [2021-01-20] zobacz więcej
Terminy opłat w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 [2021-01-19] zobacz więcej
Indeks elektroniczny - zaliczenie semestru [2021-01-19] zobacz więcej
2An: Informuję, że decyzją Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych od 4 semestru studiów zostanie uruchomiana specjalność administracja i prawo w biznesie [2021-01-12] zobacz więcej
UBEZPIECZENIE NNW dla studentów PWSZ w Legnicy [2021-01-11] zobacz więcej
Procedury zapewniające dostępność Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami [2020-12-16] zobacz więcej
Informacja dotycząca uczestnictwa w certyfikowanym kursie prowadzonym w języku niemieckim [2020-09-22] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID-19 [2020-09-18] zobacz więcej
ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) - kierunek Administracja [2020-09-11] zobacz więcej
Komunikat dot. pomocy materialnej dla studentów [2020-04-08] zobacz więcej
Informacja w sprawie stypendiów i zapomóg dla studentów [2020-03-24] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora o przeciwdziałaniu, zapobieganiu, zwalczaniu wirusa COVID-19. [2020-05-04] zobacz więcej
1An: Prowadzący lektorat z języka obcego [2020-02-24] zobacz więcej
Sesja egzaminacyjna jest dostępna w zakładce Studenci->Sesja egzaminacyjna [2020-01-11] zobacz więcej
Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Administracja studia pierwszego stopnia [2019-09-03] zobacz więcej
ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) - kierunek Administracja [2020-08-31] zobacz więcej
e - Dziekanat [2020-01-28] zobacz więcej