Ogłoszenia

Kolejne procedury mające na celu zapewnienie dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami [2021-05-25] zobacz więcej
Zaproszenie do wypełnienia „Ankiety dotyczącej oceny realizacji obowiązków dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademicki 2020/2021” [2021-01-20] zobacz więcej
Procedury zapewniające dostępność Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami [2020-12-16] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID-19 [2020-09-18] zobacz więcej
Zaproszenie do wypełnienia ankiety „Badanie potrzeb i oczekiwań studentów I roku studiów”. [2020-06-15] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora o przeciwdziałaniu, zapobieganiu, zwalczaniu wirusa COVID-19 [2020-05-04] zobacz więcej
Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie [2020-01-23] zobacz więcej
ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) [2020-08-27] zobacz więcej
Sesja egzaminacyjna jest dostępna w zakładce Studenci->Sesja egzaminacyjna [2020-01-11] zobacz więcej