Ogłoszenia

Recommendations of Rector of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica [2021-10-14] zobacz więcej
ubezpieczenie NNW [2021-10-14] zobacz więcej
Wytyczne na rok akademicki 2021/20222 [2021-10-14] zobacz więcej
Zaproszenie do udziału w projekcie [2021-08-05] zobacz więcej
Kolejne procedury mające na celu zapewnienie dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami [2021-05-25] zobacz więcej
Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora dzień 04 czerwca jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym dziekanat tego dnia będzie nieczynny. [2021-05-21] zobacz więcej
Procedury zapewniające dostępność Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami [2020-12-16] zobacz więcej
język japoński [2020-10-07] zobacz więcej
Od 2 października do 30 listopada 2020 r. istnieje możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie InterRisk TU SA VIG. [2020-10-02] zobacz więcej
ZALICZENIA POPRAWKOWE (zajęcia niekończące się egzaminem) - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne [2021-09-09] zobacz więcej
Konkurs dla studentów został przedłuzony do 30.10.2020 r. [2020-09-16] zobacz więcej
Informujemy, że ważność legitymacji została przedłużona. Legitymacje pozostaną ważne do dnia 29 listopada 2020 r. Nie trzeba ich przedłużać na Uczelni. [2020-06-04] zobacz więcej
BIBLIOTEKA - wznowienie działalności od 07 maja 2020 r. [2020-05-07] zobacz więcej
Uwaga, w związku z pracą zdalną pracowników administracyjnych prosimy o kontaktowanie się z dziekanatem tylko za pomocą maila [2020-03-17] zobacz więcej
Komunikat dla studentów. [2020-03-13] zobacz więcej
Zarządzenie Rektora o przeciwdziałaniu, zapobieganiu, zwalczaniu wirusa COVID-19 [2020-03-30] zobacz więcej
Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa [2020-03-11] zobacz więcej
Kurs asystencko-sekretarski z językiem angielskim - zgłoszenia [2020-02-19] zobacz więcej
I rok szkolenie BHP [2019-10-02] zobacz więcej
BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA JAPOŃSKIEGO [2019-09-30] zobacz więcej
Informacje dotyczące zapisów na egzaminy LCCI EFB [2019-09-02] zobacz więcej
ZALICZENIE POPRAWKOWE - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II ST. (zajęcia niekończące się egzaminem) [2021-09-09] zobacz więcej
Terminy zjazdów - studia niestacjonarne. [2017-09-28] zobacz więcej